Na našom servery si môžete zakúpiť :

 

Vip: Pred menom budeš mať [Vip],dostaneš veci, budeš mať fly

Cena: 2 E          50 KČ

Pravidlá: 1.Baviť sa

 

ExtraVip: Pred menom budeš mať [ExtraVip],dostaneš Gamemode

Cena: 4E            99KČ

Pravidlá: 1.Nedávať veci

              2.Keď máš zapnuté GM nezabíjaj hráčov 

              Porušenie pravidiel sa trestá ODOBRATÍM ExtraVip

 

Sponzor: Budeš Op

Cena: 6,40 E           160 KČ

Pravidla:1.Nekickovať bez dôvodu

              2.Nedávať bany bez dôvodu

              3.Nedávať OP,GM,FLY

              4.Nerozdávať veci a enchant all veci

              5.Nekillovať hráčov pomocou bleskov atď..

              6.Neportovať hráčov bez ich dovolenia alebo keď nič nikomu nerobia 

              7.Neportovať adminov a hlavne MAJILEĽOV

              8.Porušenie pravidiel sa trestá ODOBRATÍM OP

Táto fotogaléria je prázdna.